Commissies BK5

Als onderdeel van het studiejaar worden commissies gevormd. De commissies organiseren activiteiten of regelen belangrijke zaken voor de opleiding BK5. Alle studenten zitten in een commissie. In totaal zijn er 15 commissies.

Introductiecommissie

Organiseren introductieweekend en eindfeest

De introductiecommissie organiseert een introductieweekend met als doel elkaar beter te leren kennen. Aan het eind van het jaar organiseert de commissie een eindfeest als afsluiting van het BK5 jaar.

Sponsorcommissie

Werven en contacten houden met sponsoren

De opleiding BK5 wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoren. Door deze sponsoren kan de opleiding bestaan en zijn de collegekosten redelijk laag te houden. Daarnaast kunnen met deze inkomsten de overige activiteiten voor een groot deel bekostigd worden. 

Het is de taak van de sponsorcommissie om het contact met bestaande sponsoren te behouden en daarnaast nieuwe sponsoren te werven. Daarnaast is de commissie verantwoordelijk voor de financiële administratie.

Excursie-/ lezingencommissie

Organiseren van bedrijfsexcursies en lezingen

Gedurende het jaar organiseert deze commissie vijftien excursies en lezingen in samenwerking met bedrijven. Op deze manier leer je als BK5’er kennis maken met potentiële werkgevers als technisch bedrijfskundige. 

Studiereiscommissie Spanje

Studiereis naar een Spaanstalige stad

Elk jaar gaat BK5 een week lang op studiereis naar het buitenland. De keuze is afhankelijk van welke taal je gekozen hebt. Heb je voor Spaans gekozen dan ga je naar een Spaanstalige bestemming. Tijdens de reis worden verschillende interessante excursies en bedrijfsbezoeken georganiseerd. 

Studiereiscommissie Duitsland

Studiereis naar een Duits- of Engelstalige stad

Elk jaar gaat BK5 een week lang op studiereis naar het buitenland. De keuze is afhankelijk van welke taal je gekozen hebt. Heb je voor Duits gekozen dan ga je naar een Duits- of Engelstalige bestemming. Tijdens de reis worden verschillende interessante excursies en bedrijfsbezoeken georganiseerd. 

Feest-/ activiteitcommissie

Organiseren van activiteiten en feesten

De feest- en activiteitencommissie organiseert feesten, activiteiten en borrels. Elk kwartiel organiseert de commissie één activiteit. Daarnaast zijn er door het jaar heen drie borrels en twee feesten voor alle BK5 studenten. Hieronder valt bijvoorbeeld een kerstgala.

Boekencommissie

Opstellen van diverse boeken

Elk jaar worden een smoelenboek, een CV boek en een jaarboek opgesteld door de boekencommissie. Het smoelenboek verschijnt aan het begin van het jaar en dient om elkaar beter te leren kennen. In het CV boek worden alle Cv’s van de BK5’ers opgenomen en is bestemd voor de sponsoren. Het jaarboek wordt aan het einde van het jaar uitgedeeld aan alle studenten.

Infobladcommissie

Opstellen van het infoblad per kwartiel

De infobladcommissie brengt vier keer per jaar een tijdschrift/ magazine uit. In het infoblad staan nieuwtjes, leuke foto’s en verslagen van activiteiten. Daarnaast krijgen sponsoren de kans om vacatures te plaatsen.

Cultuur-/ stijlcommissie

Organiseren cultuur en stijl activiteiten

De cultuur- en stijlcommissie organiseert elk kwartiel een activiteit op gebied van cultuur en stijl. De belangrijkste taak is het organiseren van een etiquette diner. Daarnaast zijn er activiteiten als het bezoeken van een film of het theater.

Beleggingscommissie

Organiseren RTLZ beursspel

De beleggingscommissie organiseert in samenwerking met het vak Financiering het RTLZ beursspel. Dit beursspel is een samenwerking tussen RTLZ en de ING. Iedere BK5’er begint het beurspel met een fictief startkapitaal van €100.000. Elke speler mag zijn of haar kapitaal beleggen in aandelen. Het doel van het spel is inzicht krijgen in beleggen. 

Sportcommissie

Organiseren van sportactiviteiten

De sportcommissie organiseert ieder kwartiel één sport activiteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een fietstocht door Enschede of een darttoernooi.

Promotiecommissie

Promoten van BK5 aan nieuwe studenten

De opleiding promoten om nieuwe studenten te werven is de taak van de promotiecommissie. De commissie is te gast bij voorlichtingsavonden en opendagen om hier een presentatie te geven en hun ervaringen te delen.

Alumnicommissie

Contact houden met oud BK5'ers

Het is de taak aan de alumnicommissie om contact te houden met oud BK5’ers. De alumnicommissie houdt de oud studenten op de hoogte via een nieuwsbrief, die twee keer per jaar wordt uitgebracht. Daarnaast wordt er elk jaar een alumni evenement gehouden.

Klassenvertegenwoordigers

Aanspreekpunt van de klas

Elke klas heeft een eigen klassenvertegenwoordiger. De klassenvertegenwoordiger is het aanspreekpunt van en naar de docent. Daarnaast inventariseert de klassenvertegenwoordiger problemen en wensen van de klas en brengt deze in tijdens de voorzittersvergaderingen. Wanneer je klassenvertegenwoordiger bent hoef je niet in een commissie.